Για να δείτε τη desktop έκδοση, επιλέξτε την αλλαγή στο τέλος της σελίδας. OK
ΕΛ
Menu

Not From Greece Join MIG

    Είτε είστε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό αν τα προϊόντα που θέλετε να διακινήσετε μέσω του made-in-greece.gr

α) έχουν κατασκευαστεί ή παραχθεί στην Ελλάδα

α) σας ανήκουν κατά κυριότητα

γ) τηρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας που ορίζονται από την ελληνική νομοθεσία και την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με αυτά. Ειδικότερα, εφόσον πρόκειται για τρόφιμα ή ποτά, ότι είναι ασφαλή προς κατανάλωση και αναφέρουν την ημερομηνία λήξης τους

δ) πράγματι διαθέτουν τα χαρακτηριστικά που τους αποδίδετε μέσω της περιγραφής που καταχωρείτε στο σχετικό σημείο

ε) δεν προσβάλλουν δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων

στ) η πώλησή τους σε ηλεκτρονικό κατάστημα επιτρέπεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και οτι τηρείτε όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις σχετικά με την εμπορία και πώληση αυτών των προϊόντων

    τότε και με τη συγκατάθεσή σας στους παρόντες όρους χρήσης μπορείτε να συνεργαστείτε με το Made in Greece.