Για να δείτε τη desktop έκδοση, επιλέξτε την αλλαγή στο τέλος της σελίδας. OK
ΕΛ
Menu

How Much Does It Cost To Sell On Made in Greece

    Η διατήρηση καταστήματος στο made-in-greece.gr θα απαιτεί την καταβολή των μηνιαίων τελών ανάρτησης ανά προϊόν, όπως ορίζονται κάθε φορά στο οικείο σημείο του Δικτυακού Τόπου. Επιπλέον, για κάθε πώληση την οποία πραγματοποιείτε μέσω του καταστήματός σας στο made-in-greece.gr, θα παρακρατείται ένα ποσοστό (τέλος πώλησης) επί της τελικής τιμής του προϊόντος, όπως εκάστοτε ορίζεται, για το οποίο το made-in-greece.gr θα σας αποστέλλει το σχετικό τιμολόγιο ανά μήνα/τρίμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχετε δηλώσει.