Για να δείτε τη desktop έκδοση, επιλέξτε την αλλαγή στο τέλος της σελίδας. OK
ΕΛ
Menu

Προσωπικά Δεδομένα

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

3.1 Το made-in-greece.gr τηρεί Αρχείο Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα των εγγεγραμμένων χρηστών του σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου 2472/97, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. Τα δεδομένα των χρηστών που τηρούνται στο Αρχείο του made-in-greece.gr είναι αποκλειστικά και μόνο αυτά που εσείς έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας ή έχετε προσθέσει κατά τη διαμόρφωση του προφίλ σας στο made-in-greece.gr (ονοματεπώνυμο, e-mail, διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ.).

3.2 Σκοπός της συγκέντρωσης των δεδομένων εγγραφής σας είναι κατ’ αρχήν η αποθήκευσή τους σε εξυπηρετητή (server) για την αναγνώρισή σας και την παροχή σε εσάς πρόσβασης στις σελίδες και υπηρεσίες του Δικτυακού Τόπου. Σκοπός της τήρησης των περαιτέρω στοιχείων που παρέχετε, όπως η διεύθυνσή σας, είναι η αποτελεσματική παροχή της υπηρεσίας για την οποία εγγραφήκατε, δηλαδή η αποστολή των προϊόντων που αγοράζετε μέσω του made-in-greece.gr. Για το σκοπό της αποθήκευσης τα δεδομένα διαβιβάζονται σε εξυπηρετητή εντός Ελλάδος. Η συναίνεσή σας στους παρόντες Όρους Χρήσης παρέχει ταυτόχρονα και την ρητή συγκατάθεσή σας για την κατά τα ανωτέρω τήρηση και επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας.

3.3 Έχετε το δικαίωμα να διαγράψετε, διορθώσετε, τροποποιήσετε, ενημερώσετε τα δεδομένα που έχετε δηλώσει, ακόμη και να αδρανοποιήσετε την εγγραφή σας, οποτεδήποτε, ενημερώνοντας το προφίλ σας ή απευθυνόμενοι στη διεύθυνση [email protected] Στην ίδια διεύθυνση μπορείτε να απευθύνεστε για οποιαδήποτε ενημέρωση ή αντίρρηση σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας.

3.4 Η ηλεκτρονική διεύθυνσή σας δεν θα χρησιμοποιηθεί για την αποστολή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam). Εφόσον εγγραφείτε στη λίστα αποδεκτών του newsletter μας για καθημερινές ενημερώσεις με e-mail, θα λαμβάνετε μηνύματα σχετικά με τις νέες υπηρεσίες και τα προϊόντα του made-in-greece.gr, σε καθένα από τα οποία θα σας δίνεται η δυνατότητα διαγραφής από τη λίστα αποδεκτών (opt-out).

3.5 Το made-in-greece.gr δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθ' οιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των στοιχείων των χρηστών του made-in-greece.gr σε κανένα τρίτο φορέα. Το made-in-greece.gr μπορεί να διοχετεύσει στοιχεία των χρηστών του σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν έχει την προηγούμενη συγκατάθεση του υποκειμένου για τη διοχέτευση των στοιχείων και πληροφοριών που το αφορούν ή επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Ειδικά η ηλεκτρονική σας διεύθυνση δεν θα μεταβιβαστεί σε τρίτους αποδέκτες, παρά μόνο εάν επιλέξετε κατά την εγγραφή σας να λαμβάνετε ειδικές προσφορές από τους συνεργάτες μας. Επιπλέον, τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το made-in-greece.gr έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά στοιχεία που οι χρήστες του made-in-greece.gr παρέχουν σε αυτό, μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή τεχνικής ή άλλης υποστήριξης προς το made-in-greece.gr ή για την εξυπηρέτηση των αιτημάτων των ίδιων των χρηστών και δεσμεύονται από αντίστοιχους όρους τήρησης της προστασίας των στοιχείων αυτών.