Για να δείτε τη desktop έκδοση, επιλέξτε την αλλαγή στο τέλος της σελίδας. OK
ΕΛ
Menu

Επιστροφές / Αλλαγές

5.4 Δικαίωμα υπαναχώρησης

Η πώληση προϊόντων μέσω των ηλεκτρονικών καταστημάτων αποτελεί σύμβαση εμπορίας αγαθών από απόσταση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2251/1994, όπως εχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. Έχετε δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από την αγορά οποιουδήποτε προϊόντος, κατά τα άρθρα 3ε-3ιβ του Ν.2251/1994, πλην των ακόλουθων:

α) προϊόντων που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένων

β) προϊόντων τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα

γ) σφραγισμένων αγαθών τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση

δ) αγαθών τα οποία, μετά την παράδοση, λόγω της φύσης τους, είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία

ε) οινοπνευματωδών ποτών, η τιμή των οποίων έχει συμφωνηθεί κατά τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης πώλησης, η παράδοση των οποίων μπορεί όμως να πραγματοποιηθεί μόνο μετά από 30 ημέρες και η πραγματική τιμή των οποίων εξαρτάται από διακυμάνσεις στην αγορά, τις οποίες δεν είναι δυνατόν να ελέγξει ο πωλητής

στ) σφραγισμένων ηχητικών εγγραφών ή σφραγισμένων εγγραφών βίντεο ή σφραγισμένου λογισμικού για υπολογιστές, που αποσφραγίστηκαν μετά την παράδοση

ζ) εφημερίδων και παντός είδους περιοδικών

Δικαιούστε να υπαναχωρήσετε εντός 14 ημερολογιακών ημερών χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε εξήγηση. Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας που αποκτήσατε τη φυσική κατοχή των αγαθών που αγοράσατε.

Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε να αποστείλετε στον ιδιοκτήτη του καταστήματος μια ξεκάθαρη δήλωση (π.χ. επιστολή, φαξ ή e-mail), όπως το υπόδειγμα δήλωσης υπαναχώρησης (λινκ σε υπόδειγμα) που σας παρέχουμε. Σε περίπτωση υπαναχώρησης οφείλετε να επιστρέψετε το προϊόν που αγοράσατε στον πωλητή μεσα σε 14 ημέρες, επιβαρυνόμενος μόνο με τη σχετική δαπάνη επιστροφής, ενώ ο πωλητής οφείλει να σας επιστρέψει το τίμημα του προϊόντος και τις δαπάνες παράδοσης μέσα σε 14 ημέρες από τη λήψη της δήλωσης.